Přijďte se pozdravit s velitelem 7. kavalérie generála George Armstronga Custera - hercem Václavem Vydrou a s přibližně stovkou uniformovaných jezdců v rámci chystaného devatenáctého letního tažení. Milujete koně, přírodu a historii? Václav Vydra a hlavní stan 7. kavalérie vás zvou do svých řad! Hlavnímu sobotnímu dění bude předcházet ve čtvrtek 17. 8. 2023 průvod Benešovem, který se v předchozích ročnících těšil velké návštěvnosti. Při pochodu zakusíte atmosféru bitvy U Little Bighornu mezi americkými vojáky a indiány z roku 1876.

Kde můžete 7. kavalérii generála G. A. Custera při průvodu Benešovem dne 17. 8. potkat? Průvod začne krátce po půl druhé na Vrchu Tuškov na Konopišti směrem pod jižní terasu zámku, pokračovat bude na Masarykovo náměstí a po přehlídce se průvod vydá zpět na Tuškov. Příjezd na Masarykovo náměstí je plánován přibližně na půl třetí se čtyřiceti minutovou zastávkou, při které můžete zhlédnout přehlídku koní, uniforem a kočárů pod vedením známého herce a baviče Václava Vydry. A na co se můžete těšit v sobotu 19. 8. ve Všeticích? Nebudou chybět ukázky jízdních vojenských manévrů za doprovodu vojenské kapely, jízdy zručnosti, ukázka lasování, sekání melounů šavlí při rychlé jízdě na koni a rekonstrukce bitvy mezi americkými vojáky a indiány. Pro děti budou nachystané doprovodné aktivity jako například střelba z luku, malování na obličej, dílničky pro děti.

JAK TO ZAČALO

Jednoho dne jsme si s kamarády ze statku Hněvšín začali povídat o tom, jaké to vlastně muselo být bojovat po boku generála Custera, a tak vznikl nápad vytvořit si vlastní 7. kavalérii. Začal jsem se o toto téma zajímat podrobněji a v srpnu roku 2000 se vydalo 16 jezdců na koních splnit si romantický sen z mládí. Jelikož ve světě „koňáků“ se informace šíří velice rychle, bylo nás další rok již 30, což nás přimělo, abychom si jen nehráli, ale pokusili se udělat z této hry každoroční událost, na kterou se bude každý rád vracet. Letos už to bude 19 let a již několikrát byla naše kavalérie téměř v plném počtu tak, jak ji měl generál G. A. Custer před 143 lety v bitvě u Little Big Hornu.
…….Václav Vydra

George
Armstrong Custer

Narodil se v roce 1839, byl americký voják, který velel jízdním jednotkám v americké občanské válce a indiánských válkách. Po skončení občanské války se stal velitelem 7. kavalérie. Velel v několika bitvách americké občanské války. Byl poražen a zabit v bitvě u Little Bighornu, kde bojoval proti koalici domorodých indiánských kmenů, složené téměř výhradně z bojovníků kmenů Siouxů, Šajenů a Arapahů. Za svého života měl Custer několik přezdívek. Mezi bílými byl znám jako Autie (podle jeho prvních dětských pokusů vyslovit své prostřední jméno), Armstrong, Fanny nebo Curley. Indiáni mu říkali Žlutý vlas (Yellow Hair) a Syn Jitřenky (Son of the Morning Star).

LITTLE BIG HORN

Bitva u Little Bighornu byla střetnutím mezi americkou armádou a válečníky indiánských kmenů, která se odehrála dne 25. června 1876 v Montaně v USA. Vojáky 7. kavalérie vedl podplukovník George Armstrong Custer. Indiáni útočili pod vedením náčelníka Oglalů Splašeného koně a náčelníka Hunkpapů Žluče. Střetnutí se pasivně zúčastnil rovněž duchovní vůdce Lakotů Sedící býk. Bitva skončila katastrofální porážkou Custerových oddílů. Jde o jedno z nejznámějších a nejkrvavějších střetnutí mezi indiány a bělochy, které bylo zvěčněno v řadě literárních děl, byť jeho reálný význam nebyl příliš velký. Jediný, kdo z Custerova oddílu bitvu přežil, byl kůň Komanč, který se později stal doživotním čestným členem nové 7. kavalérie a podle zvláštního rozkazu ho nikdo nesměl osedlat nebo na něm dokonce jezdit.

PROGRAM 2023

Benešov
Čtvrtek 17. 8. 2023

13:30 - Tažení kavalérie Benešovem z konopišťského parku na náměstí a zpět

Všetice
Pátek 18. 8. 2023

15:00 - Trénink manévrů
20:00 - Hudba a tanec

Všetice
Sobota 19. 8. 2023

08:00 - Budíček, prezentace, příprava
10:30 - Do sedel! - zavelí generál pěti švadronám kavaleristů, následuje přehlídka švadron a manévry za doprovodu vojenské kapely
11:30 - Jezdecké hry
13:30 - Oběd a polední přestávka
15:30 - 19. letní tažení kavalerie
Po odjezdu jízdních jednotek následuje ukázka indiánských válek. Navštívit můžete vojenské ležení, indiánský tábor nebo se zapojit do střelby z luku a dalších aktivit
18:00 - Návrat vítězných jednotek
20:00 - Večerní program - udílení vyznamenání, povýšení nebo degradace, grilování, hudba, tanec

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ